پرش به محتوای اصلی

1 درس‌ها

مدیریت امور حقوقی و قراردادهای در صنعت احداث
کارگاه های آموزشی آکادمی کارگشا
پیش نمایش دوره

کارگاه های آموزشی آکادمی کارگشا

مدیریت امور حقوقی و قراردادهای در صنعت احداث

آنچه شما خواهید آموخت:

قرارداد، شرایط عمومی، شرایط خصوصی