پرش به محتوای اصلی

1 درس‌ها

آخرین تغییر 13 بهمن 1399

وبینار های آکادمی کارگشا


ایجاد بستری آنلاین و مناسب جهت برگزاری کارگاه‌ها، 

دوره‌های آموزشی – تخصصی صنعت ساختمان و نشست‌های تخصصی

آخرین تغییر 13 بهمن 1399

رویدادهای آکادمی کارگشا


بررسی مسائل و مشکلات روز صنعت ساختمان از 
جهات فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی و ارائه 
راهکارهای اجراییآخرین تغییر 13 بهمن 1399

کارگاه های آموزشی آکادمی کارگشا


طراحی و برگزاری دوره‌های کوتاه مدت در قالب 

کارگاه‌های آموزشی جهت افزایش بهره‌وری در آموزش

دوره های آموزشی آکادمی کارگشا

مدیریت امور حقوقی و قراردادها